Çerez Örnek
canlı destek

EGE ÜNİVERSİTESİ VE SIRALAMALAR

 

Ege Üniversitesi 2020 yılından beri dünyanın en çok bilinen sıralama sistemlerine katılmakta ve sıralamalarda daha iyi yerlere gelmek için stratejiler geliştirmektedir. Aşağıda Ege Üniversitesinin katıldığı ve değerlendirildiği bazı sıralama sistemleri yer almaktadır.


Quacquarelli Symonds (QS):

QS Dünya Üniversiteleri Sıralamaları yılda bir kez yapılır. QS dünyada tanınırlığı en yüksek sıralama sistemlerinden biridir. QS üniversiteleri üç başlık altında değerlendirmektedir: dünya sıralamaları, alan sıralamaları ve bölgesel sıralamalar.

QS üniversitelerin en önemli özelliklerini değerlendirerek karşılaştırır. Bu temel özellikler: eğitim, araştırma, istihdama katkı ve uluslararası görünümdür.

QS Sıralamaları ile ilgili daha fazla bilgi için: https://www.qs.com/rankings/  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

QS 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralamaları sonuçlarını görmek için:

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ege Üniversitesi, QS 2023 Dünya sıralamasında 1500'e yakın kurum arasında 1201-1400 aralığında bulunurken, ulusal sıralamada ilk 10 üniversite arasında yer alarak 9. sıraya yerleşti. Üniversitemiz, QS Alan Sıralamalarında "Tarım ve Hayvancılık" alanında Türkiye'de ilk sırada, dünyada ise 201-250 aralığında yer alırken "Tıp" alanında da Türkiye'de 4., dünyada ise 451-500 aralığında kalarak her iki alanda da başarısını kanıtlayarak ilk 500 üniversite arasında bulunmaktadır. Asya üniversiteleri arasında ise Ege Üniversitesi, 121 üniversite arasında 19. sırada yer almaktadır.


Times Higher Education (THE):

Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralamaları yılda bir kez yapılır. THE sıralamaları da QS Sıralamaları gibi dünyanın en çok bilinen ve takip edilen sıralamalarındandır.

THE dünya üniversitelerini sıralamakla birlikte, alan ve tanınırlık sıralamaları da yapmaktadır. Ayrıca, Asya, Latin Amerika ve BRICS ülkeleri için 3 ayrı bölgesel sıralamayı, farklı puanlama yöntemleri ile yapmaktadır.

Ege Üniversitesi, THE 2022 Dünya Sıralama sonuçlarına göre dünyada 1201+ basamağında, ulusal sıralamada 12. sırada ve Asya üniversiteleri sıralamasında 19. sırada bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda belirlenen kriterlerin yer aldığı THE IMPACT Alan Sıralamasına göre ise 2022 yılında 110 bölgeden bin 406 kurumun verilerinin değerlendirildiği sıralamada Ege Üniversitesi, puanını 60.2’den 63.6’ya yükselterek 601-800 aralığında yer aldı. Türkiye’deki üniversiteler arasında 17 alanın 14’ünde yer alan ilk 10 üniversite içerisinde giren Üniversitemiz, “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”, “Sudaki Yaşam” ve “Karasal Yaşam” alanlarında devlet üniversiteleri arasında ikinci sıraya yerleşti.

THE Sıralamaları ile ilgili daha fazla bilgi için: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

THE 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralamaları sonuçlarını görmek için: 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats adresini ziyaret edebilirsiniz.


Academic Ranking of World Universities (ARWU):

The Academic Ranking of World Universities (ARWU), diğer adıyla Shanghai Sıralamaları, diğer prestijli bir sıralamadır ve yılda bir kez yapılır.

2009 yılından beri bağımsız bir kuruluş olan Şangay Sıralama Danışmanlığı tarafından yayınlanmakta ve telif hakkı ile korunmaktadır. Sıralamalar genel dünya sıralaması ve alan sıralaması şeklinde yapılmaktadır.

2022 ARWU dünya sıralamalarında Ege Üniversitesi ilk 1000 üniversite arasında yer alırken ulusal sıralamada ise ilk 6 üniversite içinde bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi ulusal değerlendirmede, Nature and Science’da yayınlanan makale sayısına göre ilk 5, kurumun kişi başına akademik performansı değerlendirmesi ile Science Citation Index-Expanded ve Social Science Citation Index’te indekslenen makale sayısı değerlendirmesine göre ise ilk 7 üniversite içinde yer aldı.

Academic Ranking of World Üniversitesi (ARWU) tarafından yayınlanan  “2022 yılı Akademik Konuların Küresel Sıralaması” raporunda Ege Üniversitesi, “Diş Hekimliği” alanında dünyada ilk 200’de, Türkiye’de ise birinci sırada yer almaktadır.


Center for World University Rankings (CWUR):

2012 yılından bu yana, CWUR, eğitim kalitesini, istihdam edilebilirliği, fakülte kalitesini ve araştırmaları anketlere ve üniversite veri gönderimlerine dayanmadan değerlendiren küresel üniversitelerin tek akademik sıralamasını yayınlamaktadır.

CWUR tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi 2000 Üniversitesi 2022-2023 Sıralamasında Ege Üniversitesi, Dünya çapında değerlendirmeye alınan 19 bin 788 üniversite arasında en iyi ilk yüzde 4.6’lık dilimde yer aldı. Dünya üniversiteleri içinde 70.9 puanla 892’nci sırada yer alan üniversite, 56 devlet ve vakıf üniversitesi içinde ulusal bazda 7’nci, Asya Bölgesi’nde ise 255’inci üniversite oldu.


Round University Ranking (RUR):

Round University Ranking (RUR), 82 ülkeden 1100 önde gelen dünya üniversitesinin performansını 20 benzersiz gösterge ve 4 temel üniversite faaliyet alanıyla (öğretim, araştırma, uluslararasılaşma, finansal sürdürülebilirlik) ölçen uluslararası bir dünya üniversitesi sıralama sistemidir.

Türkiye’den 30 üniversitenin içinde bulunduğu dünya genelindeki 1032 üniversitenin değerlendirildiği RUR 2022 Dünya Sıralama verilere göre Ege Üniversitesi, genel dünya sıralamasında 741’inci sırada yer aldı. Ege Üniversitesi, akademik personel başına düşen doktora öğrencisi sayısı kriterinde 5’inci, doktora program sayısının lisans program sayısına oranına göre ise 9’uncu sırada yer alarak ulusal sıralamadaki ilk 10 üniversite içinde kendine yer buldu.

Ege Üniversitesi, “Finansal Sürdürülebilirlik” alanında 1032 kurum arasında 510’uncu sırada yer alarak bu alandaki başarısını artırmış oldu. Akademik personel başına düşen gelirde geçtiğimiz yıla göre sıralamadaki yerini 109 basamak artırarak dünyada 258’inci sıraya yerleşti. Araştırma geliri ve makale sayısı oranında da 77 basamak yükselerek 437’inci oldu. “Öğretim” alanında ise dünya üniversiteleri arasında 615’inci olurken, ulusal sıralamada onuncu sırada yer aldı. “Araştırma” alanında dünya üniversiteleri arasında 796’ıncı sırada yer alırken “Uluslararasılaşma” alanında ise dünya sıralamasında 899’uncu, ulusal sıralamada ise 15’inci sırada yer aldı.


University Rankin by Academic Performance (URAP):

Kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurum olan URAP, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyette bulunmaktadır.

2021 “Dünya Genel Sıralaması Raporu”na göre Ege Üniversitesi, 883’üncü sırada yer alırken 9 dünya sıralama kuruluşunun yaptığı sıralamada kendine yer buldu. Buna göre Ege Üniversitesi, en fazla sıralama kuruluşunda yer alan Türk üniversiteleri arasında 7’nci sırada, Araştırma Üniversitesi kriterlerinde A2 kategorisindeki üniversiteler arasında ise 4’üncü sırada yer aldı.

Ege Üniversitesi URAP’ın “2021 Yılı Dünya Bilim Alanı Sıralamalarından Türk Üniversitelerinin Durumu Raporu”na göre 8 sıralama kurumunun tümünde yer alarak 54 bilim alanı sayısı ile devlet üniversiteleri arasında 8’inci sırada yer aldı. Ege Üniversitesinin başarısını kanıtladığı alanlar şöyle sıralandı: Tarımsal ve Biyolojik Bilimler, Zirai Bilimleri, Ziraat ve Ormancılık, Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler, Biyokimya-Moleküler Kimya ve Genetik, Biyoloji, İşletme ve İşletme Yönetim Bilimleri, Kimya Mühendisliği, Kimya Bilimleri, Kimya, İnşaat Mühendisliği, Klinik Tıp, Bilgisayar Bilimleri, Diş Hekimliği, Diş Hekimliği-Ağız ve Diş Sağlığı Bilimleri, Dünya ve Gezegen Bilimleri, Ekonomi-Ekonometri ve Finans, Elektrik- Elektronik Mühendisliği,  Enerji, Mühendislik, Çevre Bilimleri, Genel Mühendislik, Jeoloji-Çevre-Yerküre ve Su Bilimleri, Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri, Malzeme Bilimleri, Matematik, Matematik ve İstatistik, Makine ve Uzay Mühendisliği, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Tıp Bilimleri, Tıp, Tıp ve Diş Hekimliği, Doğa Bilimleri, Diğer Sağlık, Farmakoloji -Toksikoloji ve Farmasötikler, Fizik ve Astronomi, Bitki ve Hayvan Bilimi, Psikoloji, Sosyal Bilimler, Spor Bilimleri, Teknik Bilimler, Veterinerlik.


University Assesments & Research Center (UNİAR):

ÜniAr, Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim alanında araştırmalar yaparak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bağımsız bir araştırma laboratuvarıdır.

ÜniAr’ın yaptığı son çalışmalarda Ege Üniversitesi, “Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması”nda 500 puanla 4’üncü sırada yer aldı. Ege, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralaması” ile “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu” kategorilerinde ise 3’üncü sıraya yerleşerek A plus düzeyine yükseldi.


Scimago Institutiıns Rankings (SCIMAGO):

SCImago Kurumları Sıralaması (SIR), araştırma performansına, inovasyon çıktılarına ve web görünürlükleriyle ölçülen toplumsal etkiye dayalı üç farklı gösterge grubunu birleştiren bir bileşik gösterge tarafından sıralanan akademik ve araştırmayla ilgili kurumların bir sınıflandırmasıdır.

Son açıklanan SCImago sıralamalarına göre Ege Üniversitesi, ulusal sıralamada 132 üniversite içinde 6’ncı sırada yer alan devlet üniversitesi oldu. Ortadoğu ülkelerindeki 494 üniversite içinde 45’inci olan üniversite, dünya sıralamalarında 8 bin 84 kurum içinde 639’uncu sırada yer aldı. Diş Hekimliği alanında, ulusal bazda 3’üncü, OECD ülkeleri içinde 158’inci, dünya sıralamasında 200’üncü oldu.


Leiden Ranking (LEIDEN):

Hollanda'da bulunan Leiden Üniversitesi'ndeki Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi tarafından dünya çapında 1300'den fazla büyük üniversitenin bilimsel performansı hakkında önemli bilgiler sunan çevrimiçi bir platformdur.

Leiden 2022 Dünya Üniversite Sıralamalarında Ege Üniversitesi, değerlendirmeye alınan 1318 üniversite arasında 610’uncu sırayı elde ederek ilk yüzde 50’lik dilime girmeyi başardı. Ulusal sıralamada 32 üniversite arasından ilk 5 üniversite içerisine girdi. Ege ayrıca, “Yaşam ve Yer Bilimleri” alanında bilimsel etki kategorisinde Türkiye’de 26 üniversite arasında 1. sıraya yerleşti. Değerlendirmede Ege Üniversitesinin ülkemizde en çok kadın makale yazarı bulunan 3’üncü üniversite olduğu açıklandı.


Webometrics Ranking of World Universities (WEBOMETRİCS) :

İspanya merkezli Cybermetrics Lab’ın bir girişimidir. Dünya sıralamalarında yer almanın web dünyasının açık erişiminden geçtiği düşüncesiyle yola çıkan Webometrics, Google Scholar Citations veritabanı üzerinden akademik profilleri incelemektedir. Üniversitelerin açık erişime sahip kaynaklarını değerlendiren kuruluş; güvenilir, çok boyutlu, güncel ve faydalı bilgiler sağlamak için her altı ayda bir bağımsız, nesnel, ücretsiz ve açık bilimsel verileri analiz etmektedir. Üniversite tarafından üretilen bilgiye açık erişimi teşvik eden Webometrics, sıralamanın geliştirilmesi için en iyi stratejinin, web içeriğinin miktarını ve kalitesini artırmaktan geçtiğini savunmaktadır.

Webometrics tarafından 2022'de yapılan “Google Akademik Profillerinde Alıntılara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması”nda Ege Üniversitesi, Türkiye’den 212 yükseköğretim kurumu arasında 7’nci devlet üniversitesi oldu.

Ege Üniversitesi 2022 yılında, 31 bin 521 dünya üniversitesi arasında bin 66’ncı, Orta Asya bölgesinde bin 353 kuruluş arasında 45’inci, ulusal sıralamada ise 7’nci oldu. Webometrics 2022’de, en çok alıntı yapılan araştırmacıların kurumsal elektronik posta adresleri üzerinden açık kaynaklarına ulaşılarak “Google Akademik Profilleri” tespit edildi. Açık kaynak değerlendirmesine göre EÜ, bölge ülkeler içerisinde 32’nci, dünyada 681’inci ve ulusal değerlendirmede ise 7’nci sırada yer aldı.


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ