canlı destek

Genel Tanıtım

Dünya çapında birçok değişkene bağlı olarak üniversite sıralamaları açıklanmaktadır. Uluslararası sıralamalar,  üniversitelere araştırma, öğretim ve sürdürülebilirlik alanlarındaki başarılarını ortaya koyabilmeleri için fırsat sağlamaktadır. Bu sıralamalarda Ege Üniversitesi’nin hak ettiği yeri alması ve uluslararası sıralamalarda üniversitemizin adının daha iyi yerlere taşınması amacı ile Kurumsal Gelişimi Planlama ve İzleme Koordinatörlüğü bünyesinde 2020 yılında Sıralamalar Ofisi kurulmuştur.

Ofisin amaçları:

 • Uluslararası rekabette Ege Üniversitesini daha güçlü bir konuma taşımak
 • Bu doğrultuda, üniversitenin gelişime açık yönlerini tespit edip, gerekli koordinasyonları ve bilgilendirmeyi sağlayarak iyileştirmeye katkıda bulunmak.

Ofisin yaptığı çalışmalar arasında:

 • Uluslararası tanınırlığı ve güvenirliği yüksek sıralama sistemlerinin incelenmesi
 • Sıralama sistemlerine gönderilecek verilerin takip edilmesi, toplanması ve gönderilmesi
 • Projeksiyonlar yaparak üniversiteyi üst sıralara taşımak için strateji önerilerinin oluşturulması
 • Sıralama ölçütlerinde akademik personel ve işveren değerlendirmelerine yer veren sıralama sistemlerine, gerekli irtibatları sağlayarak değerlendirilmelerin toplanması ve gönderilmesi
 • Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk alanlarında yeni çalışmalar yapılması, süregelen çalışmalara katkıda bulunulması, faaliyetlerin takip edilmesi
 • Okulun uluslararasılaşma sürecini hızlandırmak için Ege Üniversitesi medya içeriklerinin İngilizce’ye çevrilmesi

bulunmaktadır.

Sıralamalar ofisi çalışmaları;

 • Doç. Dr. Aycan KAPUCU (Psikoloji)
 • Doç. Dr. Bahadır NAMDAR (Fen Bilimleri Eğitimi)
 • Doç Dr. Burak AYDIN (Eğitim Bilimleri) – Birim Sorumlusu
 • Arş. Gör. Dr. Elif KOZAN (İstatistik)
 • Öğr. Gör. Dr. Eren ALKAN (Sosyoloji)
 • Öğr.Gör. İlkay GÖKÇE (Yabancı Diller)
 • Mehmet KABAK (Rektörlük)
 • Dr. Mehmet Reşat ATILGAN (EBİLTEM)
 • Sermin DİŞKAYA (Rektörlük)
 • Dr. Zeynep Selin BALCI (Uluslararası İlişkiler)

tarafından yürütülmektedir.  (*İsimler alfabetik sıra ile yazılmıştır.)                                                            


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ